Close

Hakkımızda

EduACTA, Yurt içinden ve yurt dışından Kamu ve Özel Eğitim kurumlarının, KOBİ’lerin STK’ların ve Yerel Yönetimlerin ve Belediyelerin Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, TÜBİTAK, Bakanlıklar, KOSGEB, MFİB, Kalkınma Ajansları ve diğer ulusal veya uluslararası kuruluşların sağladığı fonlara ulaşması noktasında araştırma, danışmanlık ve projelendirme hizmeti vermektedir. Hizmet verdiği kuruluşların yönetim ve üretim süreçlerinde yüksek kaliteli ve fiyat / performans oranı en uygun çalışmalarla hibe desteklerinden yararlanmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Sunduğumuz Hizmetler

EduACTA kurumlara Uluslararası Projeler ve mesleki eğitim danışmanlığı sağlar. Kurumların güçlü yanları, zayıf yönleri, zorlukları ve fırsatlarını belirleyerek Avrupa Birliği Gelişim Planı ve Uluslararasılaşma Stratejisinin oluşturmalarına destek olur. Bu Strateji doğrultusunda ilerlemelerini takip eder ve raporlar. Meslek Eğitim Kurumlarının uluslararası mesleki eğitimi akreditasyonlarını alması için (başvuru şartlarının belirlenmesi, malzeme, ekipman, İK standartlarının uyumunun kontrol edilmesi, başvuru formunun hazırlanması konularında) danışmanlık sağlar. Kurumların marka değerine katkıda bulunacak (Mavi Kurdele, Beyaz Bayrak, Ready for Future gibi) eğitim sertifikasyonlarının alınması konusunda danışmanlık yapar. Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, kurum bünyesinde kurulacak laboratuvarların ve hazırlanacak eğitim içeriklerinin ilgili teknolojilere uygunluğu konusunda danışmanlık sağlayacaktır.

Aşağıdaki kurum ve programların hibe desteklerini almak istiyorsanız bizimle çalışabilirsiniz.

Türk Ulusal Ajansının Erasmus+ Programı

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Horizon 2020 Programı

Tübitak Projeleri

Büyükelçilik Fonları

Kalkınma Ajansları

Mesleki eğitim sağlayıcılarının uluslararası network oluşturmasını teminen, EfVET (Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Forumu), EVMN (Avrupa Mesleki Eğitim Hareketlilik Ağı), EAfA (Avrupa Çıraklık Birliği) gibi uluslararası mesleki eğitim platformlarına üye olması noktasında danışmanlık yapar. 

Yurt dışı menşeili mesleki eğitim sağlayıcılarının Türkiye’deki mesleki eğitim kurumları ve çeşitli işletmelerle iş birliği yapmasını sağlayacak lobi faaliyetlerini yürütür.

Danışmanlık verdiği kurumların eğitim ve hizmet operasyonlarını önemli ölçüde etkileyebilecek muhtemel ve yaklaşmakta olan uluslararası proje çağrıları, yeni eğitim teknolojileri, eğitim içerikleri vb. konularının düzenli takip ve analizlerini yapar. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Ulusal Ajansı ve diğer kamu kurumları nezdinde kurumların çıkarlarının doğru bir şekilde temsil edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak için stratejik yollarının planlanması ve yürütülmesinde kurum yönetimine yardımcı olur.

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

EduACTA, sürekli olarak hibe destekleri için açılan teklif çağrılarını takip ederek, müşterilerini bu fonlar hakkında bilgilendirir ve fonlardan yararlanmak isteyen kuruluşlar için şartnamelere uygun projelendirme çalışmaları yaparak başvuru süreçlerini yerine getirir.

Kurumumuz, onaylanan Projelerin sürdürülebilirliği noktasında da danışmanlık hizmeti vererek, projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için destek verir. Uluslararasılaşma hedefi ile çalışan kurumlara eğitim desteği sağlar. 

Uluslararası ağlara dahil olarak etkin işbirliği süreçlerini, tüm kademelerine yaygınlaştırmak hedefi ile çalışan kurumlara danışmanlık desteği verir.

Yurt içinde ve yurt dışında mesleki eğitimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, gelişen sanayi ve teknoloji alanlarında çeşitli işbirliği ve proje destekli yenilik geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, farklı alanlarda serbest eğitmenler aracılığıyla eğitim hizmetlerinin verilmesi konularında çalımalar yürütür. 

Yurt dışında dahil olduğu geniş ağlar sayesinde amaca uygun ve etkili staj yamak isteyen eğitim kuruluşlarına hizmet verir.

Projeniz İçin Birlikte Çalışalım
Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.